شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سلام تا همين چند لحظه پيش چند خط مطلب نوشتم ؛ فکر کنم کنترل + z را زدم که تمامي پريد ؛ راه برگشتي پيدا نکردم . لا اقل جمله يکي از فروشندگان مترو را برايتان مي نويسم ؛ امروز عصر در حالي که در يگي از واگن هاي قطار ، نشته بودم اين جمله را شنيدم : از فردا ميام گدايي ؛ مي گند ، گدايي ننگ است اما برکت دارد ( ايشان لوازمي مي فروخت که لا اقل در آن ساعت ، در آن قطار ، در آن واگن خريدار نداشت .
هما بانو
:) @};-
:D
mp3 player شوکر
مادر يوسف
رتبه 0
0 برگزیده
82 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مادر يوسف عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top