شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام. من دوست و همکار خانم قلمدون هستم، خوشحالم از اين که به جمع شما پيوستم. براي همه شما آرزوي موفقيت دارم . @};-
قلمدون
به به سلام خانم خالقوردي .. احوال شما ؟ خوش آمدي
سلام خانوم، به جمع دوستان خوش اومدين، خانم قلمدون خيلي ماه هستند ، از آشنايي با شما خوشبختم:)
سلام خانم ، خوبي از خود شما است ؛ من نيز از آشنايي با شما خيلي خوشحال هستم .
@};-
سلام خانوم، به جمع دوستان خوش اومدين، خانم قلمدون خيلي ماه هستند ، از آشنايي با شما خوشبختم - زهرا شريفي *
سلام. خوش اومدين@};-
هو الرحمن ؛ سلام . خوش آمديد
هما بانو
@};-
ساعت دماسنج
مادر يوسف
رتبه 0
0 برگزیده
82 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مادر يوسف عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top